Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 2013. godinu [e-dokument] / Općina Gornja Vrba, Općinsko vijeće. - Gornja Vrba : Općina Gornja Vrba, 2014.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba
Materijalni opis:PDF 135,36 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1438/116953/...
Sadržaj:lokalna cesta
javna infrastruktura
vodoprivredni radovi
Gornja Vrba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655