Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o izvr筫nju Programa gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture u ... godini [e-dokument] / Op鎖na Andrija筫vci, Op鎖nski na鑕lnik. - Andrija筫vci : Op鎖na Andrija筫vci, 2014- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Na鑕lnik Op鎖ne Andrija筫vci
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) ; (2015)
Obuhva鎍:* Izvje规e o izvr筫nju Programa gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture u ... godini. 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o izvr筫nju Programa gradnje objekata i ure餫ja komunalne infrastrukture u ... godini. 2015 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Lokalna i podru鑞a (regionalna) samouprava
Sadr綼j:javna infrastruktura
javna zgrada
vodoprivredni radovi
Andrija筫vci

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655