Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
Tip dokumentacije:program
Stvaratelj dokumenta:Hrvatske vode
Materijalni opis:PDF 9,39 MB [241 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
Graditeljstvo i urbanizam
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/113/154108...
Sadržaj:gospodarenje vodom u poljoprivredi
vodoprivredni radovi
komunalno gospodarstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655