Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2011. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske županije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2012.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Vukovarsko-srijemska županija
Materijalni opis:PDF 257,68 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/279/99475/ww...
Sadržaj:vodoprivredni radovi
energetska mreža
most
lokalna cesta
komunalno gospodarstvo
Vukovarsko-srijemska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655