Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Opatije. - Opatija : Grad Opatija, 2014.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Gradsko vijeće Grada Opatije
Materijalni opis:PDF 252,15 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/115881/...
Sadržaj:vodoprivredni radovi
lokalna cesta
javna infrastruktura
Opatija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655