Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o ostvarivanju prava na božićnicu za umirovljenike [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2018.
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Načelnik Općine Punat
Materijalni opis:PDF 135,58 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1010/60772...
Sadržaj:umirovljena osoba
novčana nagrada za rad
lokalni proračun
Punat

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655