Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Grad Rijeka - for healthy ageing [tisak] / City of Rijeka. - Rijeka : City of Rijeka, 2006.
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Grad Rijeka
Materijalni opis:[6 str.] ; 12 cm
Jezik:Engleski
Napomena:(signatura: L00.0=1Rijeka-M:016909)
(inv. br.: 0015838)
Vidi:* ORIGINAL: Grad Rijeka - za zdravo starenje [tisak] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:starija osoba
zdravstvena politika
umirovljena osoba
kvaliteta života
Rijeka

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655