Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Grad Dugo Selo. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2021.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Dugo Selo
Materijalni opis:PDF 242,62 MB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/23136...
Sadržaj:kampanja osvješćivanja javnosti
razvojni plan
Dugo Selo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655