Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima (razdoblje 2016. - 2019.) : podloga za Izvještaj Republike Hrvatske u skladu s člankom 10. Direktive Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
Tip dokumentacije:smjernica
Stvaratelj dokumenta:Hrvatske vode
Materijalni opis:PDF 9,1 MB [87 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
Graditeljstvo i urbanizam
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/113/216790...
Sadržaj:zaštita voda
onečišćenje voda

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655