Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
EU kodeks dobre prakse označavanja krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane : verzija 1.0 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, Grupacija industrije stočne hrane. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
Tip dokumentacije:smjernica
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska gospodarska komora
Materijalni opis:PDF 1,09 MB [41 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/77/74604/hgk...
Sadržaj:stočna hrana
dodatak hrani
označivanje naljepnicom
sigurnost hrane

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655