Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine [e-dokument] / Međimurska energetska agencija d.o.o.. - Čakovec : Međimurska županija, 2020.
Tip dokumentacije:smjernica
Stvaratelj dokumenta:Međimurska županija
Materijalni opis:PDF 2,05 MB [60 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/272/205462...
Sadržaj:energetska učinkovitost
Međimurje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655