Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Porezni priručnik za trgovačka društva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 953-6047-92-5.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:237 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/61858/P...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na dobit
posebni porez
doprinos za socijalnu sigurnost
društvo (trgovačko)
porez na kapital
porez na potrošnju
trošarina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655