Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : program mjera Vlade RH za preuzimanje pravne stečevine EU u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 285,47 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/24/100560/ww...
Sadržaj:koncesija na usluge
javno-privatno partnerstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655