Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o potencijalnim obvezama sektora opće države u skladu s Direktivom Vijeća Europe 2011/85/EU, 2015.- 2020. [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Materijalni opis:PDF 157,65 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* PRIJEVOD: Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2015 - 2020 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021.
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/42/231394/...
Sadržaj:javna posudba
javno-privatno partnerstvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655