Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Hrvatske agencije za hranu : sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, dostupnošću i cjenikom [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, [2009.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za hranu
Materijalni opis:PDF 125,67 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Zdravstvo
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Hrvatska agencija za hranu
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655