Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Hrvatskog restauratorskog zavoda : verzija: v3.0 [e-dokument] / Hrvatski restauratorski zavod. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2013.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski restauratorski zavod
Materijalni opis:PDF 102,94 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/93/99317/www...
Sadržaj:Hrvatski restauratorski zavod
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655