Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Hrvatske akreditacijske agencije sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, [2012].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska akreditacijska agencija
Materijalni opis:PDF 168,69 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/438/88155/ww...
Sadržaj:Hrvatska akreditacijska agencija
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655