Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima [e-dokument] / Državni arhiv u Vukovaru, Arhivski sabirni centar u Vinkovcima. - Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2010.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Državni arhiv u Vukovaru
Materijalni opis:PDF 82,08 KB [172 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Državni arhiv u Vukovaru
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655