Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija DAPA [e-dokument] / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2010.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Državni arhiv u Pazinu
Materijalni opis:PDF 1,11 MB [35 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1390/86423/w...
Sadržaj:Državni arhiv u Pazinu
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655