Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Državne škole za javnu upravu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - [Zagreb] : Državna škola za javnu upravu, 2011.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Državna škola za javnu upravu
Materijalni opis:PDF 212,99 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1420/82811/w...
Sadržaj:Državna škola za javnu upravu
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655