Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2008.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Fond za naknadu oduzete imovine
Materijalni opis:6 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1026/36218/w...
Sadržaj:Fond za naknadu oduzete imovine
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655