Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Poslovnik kvalitete [e-dokument] / Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel. - Stari Grad : Grad Stari Grad, 2014.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Grad Stari Grad
Materijalni opis:PDF 271,19 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/623/122882/w...
Sadržaj:Grad Stari Grad
ekonomski razvoj
lokalna uprava
javnost uprave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655