Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Virovitice za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo. - Virovitica : Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo, 2008.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Virovitica
Materijalni opis:55 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/343/26247/ww...
Sadržaj:gospodarenje prostorom
ekonomski razvoj
komunalno gospodarstvo
gradska infrastruktura
lokalna uprava
Virovitica

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655