Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2007. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2007.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Split
Materijalni opis:75 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/335/21278/ww...
Sadržaj:lokalna uprava
gospodarenje prostorom
ekonomski razvoj
komunalno gospodarstvo
gradska infrastruktura
Split

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655