Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Cestovni prijevoz robe u ... [tisak] = Road transport of goods in ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003- . - (Statistička izvješća). ISSN 1334-8930.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:TISAK: (2003) 1231
(signatura: H11.3=DZS-S:010280)
(inv. br.: 0012021)
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
SKUPNA RAZINA:Statistička izvješća. ISSN 1332-0297.
Sadržaj:cestovni prijevoz
prijevoz roba
državna statistika
prometna statistika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655