Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja društava (HC, HAC i ARZ) u sklopu projekta "Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora" (MARS) [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Materijalni opis:PDF 8,63 MB [496 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1901/18870...
Sadržaj:Hrvatske autoceste (Zagreb)
Hrvatske ceste
Autocesta Rijeka - Zagreb (Zagreb)
cestovni prijevoz
cestogradnja
održavanje
izvlaštenje
zaštita okoliša
buka
društveno odgovorno poslovanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655