Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizi鑛im osobama [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Zaklada "Hrvatska za djecu"
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2020) 2 ; (2021) 1
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizi鑛im osobama. 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizi鑛im osobama. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Dru箃vena skrb
Sadr綼j:Zaklada "Hrvatska za djecu"
politika potpore

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655