Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje autorskih naknada [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 198).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:59 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 4. prosinca 2015. godine.
(signatura: H11.2=MFIN-M:079439)
(inv. br.: 0020142)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:PDF 1,03 MB http://digured.srce.hr/arhiva/1332/14482...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:autorsko pravo
porez na dohodak
doprinos za socijalnu sigurnost

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655