Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za ... [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2012-.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Zaklada "Kultura nova"
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2012) ; (2013) ; (2014) ; (2015) ; (2016) ; (2016izmjena) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021) ; (2023)
Obuhvaća:* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2012 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2013 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2014 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2015 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2016 : 1. izmjena i dopuna [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2016 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2017 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2018 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2019 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2020 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2021 [e-dokument].
* Operativni plan Zaklade "Kultura nova" za .... 2023 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Zaklada "Kultura nova"
zaklada
civilno društvo
kulturni događaj
umjetničko stvaralaštvo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655