Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Memorandum između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, NN-MU 005/2011).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Tirana, 2010-12-14
Datum ratifikacije: 2011-03-11
Privremeno se primjenjuje od datuma potpisivanja
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
* Ugovor o pitanjima sukcesije.
* Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o namiri duga Republike Albanije prema Republici Hrvatskoj.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/71009/na...
Sadržaj:financijski sporazum
sukcesija država
tražbina

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655