Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Poslovi osiguranja izvoza od neutrživih rizika u ime i za račun Republike Hrvatske : poslovno izvješće za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2012.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Materijalni opis:PDF 8,38 MB [34 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/18/5093/Posl...
Sadržaj:osiguranje
izvoz
kredit

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655