Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
Tip dokumentacije:smjernica
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Materijalni opis:PDF 583,79 KB [26 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/513/125485/w...
Sadržaj:pranje novca
terorizam
kriminal
financijska transakcija
financijska ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655