Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Međunarodna konvencija o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka - (Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka, NN-MU 006/2005).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Kyoto, 1973-05-18
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 29. rujna 1994. na temelju pristupa (akcesije)
Vidi:* Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka.
* Protokol o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka.
* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:carinska suradnja
carinski propisi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655