Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
A Brief Introduction to the World of Macroprudential Policy [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2015. - (CNB surveys ; 18).
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 262,27 KB [20 str.]
Jezik:Engleski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/37036/s...
SKUPNA RAZINA:CNB surveys. - Zagreb : Hrvatska narodna banka. ISSN 1332-2184.
Sadržaj:financijska analiza
financijska politika
makroekonomija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655