Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine [e-dokument] / Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel. - Hum na Sutli : Općina Hum na Sutli, 2012.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Općina Hum na Sutli
Materijalni opis:PDF 85,89 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/574/94634/ww...
Sadržaj:Općina Hum na Sutli
lokalna uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655