Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnje izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Zabok, Gradonačelnik, Etičko povjerenstvo. - Zabok : Grad Zabok, 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Zaboka
Materijalni opis:PDF 265,74 KB [1 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/101845/...
Sadržaj:Grad Zabok
lokalna uprava
profesionalna etika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655