Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godišnji Plan rada Grada Osijeka za 2015. godinu [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2014.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Osijeka
Materijalni opis:PDF 1,15 MB [72 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/316/127978...
Sadržaj:Grad Osijek
lokalna uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655