Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenim poslovima sudske uprave za ... i Plan mjera i aktivnosti za unapre餰nje rada u ... [e-dokument] / Prekr筧jni sud u Karlovcu. - Karlovac : Prekr筧jni sud u Karlovcu, 2017- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Prekr筧jni sud u Karlovcu
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016/2017) ; (2017/2018)
Obuhva鎍:* Izvje规e o obavljenim poslovima sudske uprave za ... i Plan mjera i aktivnosti za unapre餰nje rada u .... 2016/2017 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenim poslovima sudske uprave za ... i Plan mjera i aktivnosti za unapre餰nje rada u .... 2017/2018 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Pravo i pravosu餰
Sadr綼j:Prekr筧jni sud u Karlovcu
kazneni sud
prekr筧jno pravo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655