Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum o povlasticama i imunitetima Međunarodnoga kaznenog suda - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnoga kaznenog suda, NN-MU 010/2004).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: New York, 2003-09-23
Datum ratifikacije: 2004-09-17
Datum stupanja na snagu: 2005-01-16
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnoga kaznenog suda.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnoga kaznenog suda.
Područje djelatnosti:Pravo i pravosuđe
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Međunarodni kazneni sud
međunarodno pravo
kazneni sud
ustrojstvo institucije

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655