Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora, Odbor za nadzor financijskog poslovanja. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2006- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska revizorska komora
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2006) ; (2009) ; (2011) ; (2012) ; (2014) ; (2016) ; (2017) ; (2019) ; (2020)
Obuhvaća:* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2006 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2009 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2011 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2012 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2014 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2016 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2017 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2019 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2020 [e-dokument].
* Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu. 2022 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Hrvatska revizorska komora
revizija
upravljanje financijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655