Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje primitaka od osiguranja [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:24 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.2=MFIN-M:0154780)
(inv. br.: 0015313)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:životno osiguranje
premija osiguranja
porez na dohodak
porezna prijava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655