Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Centra za ljudska prava : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Upravno vijeće Centra za ljudska prava. - Zagreb : Centar za ljudska prava, 2010.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Centar za ljudska prava
Materijalni opis:DOC 2,76 MB [9 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Društvene djelatnosti i ljudska prava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/720/82276/ww...
Sadržaj:Centar za ljudska prava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655