Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan u postupku izrade Provedbenog programa Općine Saborsko za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Saborsko. - Saborsko : Općina Saborsko, 2021.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Saborsko
Materijalni opis:PDF 322,94 KB [12 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1361/16113...
Sadržaj:razvojni plan
kampanja osvješćivanja javnosti
sredstva javnoga priopćavanja
Saborsko

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655