Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2015.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 145,30 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Prve izmjene Plana nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2015.
* Druge izmjene Plana nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2015.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/130344/...
Sadržaj:Državni ured za reviziju
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655