Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
National EURO changeover plan [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2020.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 937,05 KB [56 str.]
Jezik:Engleski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/225771/...
Sadržaj:euro
kuna
devizna politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655