Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Naputak za provedbu provoznog postupka zajednice i zajedničkog provoznog postupka [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Carinska uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:PDF 187,95 KB [18 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naputak br. 5/13.
Vidi:* Izmjena Naputka za provedbu provoznog postupka zajednice i zajedničkog provoznog postupka [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1331/66381/N...
Sadržaj:provoz EU-om
carinski provoz

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655