Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi = Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi, NN-MU 006/2023).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2022-12-15
Datum ratifikacije: 2023-05-11
Vidi:* Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2023_05_6_25.html
Sadržaj:digitalno gospodarstvo
digitalna tehnologija
računalstvo u oblaku
dohodak
davanje informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655