Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti - (Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, NN-MU 007/2020).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 2016-11-24
Republika Hrvatska je Konvenciju potpisala 2017-06-07
Datum ratifikacije: 2020-11-25
Datum stupanja na snagu: 2021-06-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti.
* Objava o stupanju na snagu Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2020_12_7_51.html
Sadržaj:OECD
dvostruko oporezivanje
porez na dohodak
porezna osnovica

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655