Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Međunarodna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja - (Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja, NN-MU 010/2000).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Nairobi, 1977-06-09
Datum ratifikacije: 2000-06-21
Datum stupanja na snagu: 2001-01-17 (u odnosu na Republiku Hrvatsku)
Vidi:* Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja.
* Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:carinska suradnja
carinski propisi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655