Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Brošura Prirodoslovno-matematičkog fakulteta [tisak + e-dokument] / Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:50 str. ; 28 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H2=sveučilište ZG-M:023606)
(inv. br.: 0017420)
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/221/46523/ww...
Sadržaj:fakultet
školska aktivnost

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655